Close

Ki Mar na East Jaintia

Ki mar ba la shna bad ba la pynmih da ki self help group (SHGs) bapher bapher kiba don ha ka distrik.

soap-banner

Ki kynja sabon.

Khmih ia ka Katalog

 

1. Eijinghun SHG

Address: Narwan village, Saipung C&RD Block
Contact: Smt. Sakapai Shadap, Mobile No.: 8415870175

food-processing-banner

Ki kynja jingbam-jingdih (food processing items) kum u shynrai/shyrmit, ki umsoh wain, ki jam, ki ashar, ter ter.

Khmih ia ka Katalog

 

1. Iaineh Skhem SHG

Items: U shynrai, u sying.

Address: Wapung Skur village, Wapung C&RD Block

Contact: Smt. Sapha Dkhar, Mobile No.: 6909820879

 

2. Ai Mynsiem Lang SHG

Items: Ki ashar.

Address: Wapung Skur village, Wapung C&RD Block

Contact: Smt. Seimon Phawa, Mobile No.: 7629029719

 

3. Mantre SHG

Ki mar: Ki umsoh, ki umsoh wain.

Address: Tubershohshrieh village, Wapung C&RD Block

Contact: Iahphang Dkhar, Mobile No.: 6000319983

 

4. Sympli SHG

Items: Ki umsoh wain, ashar.

Address: Tluh village, Saipung C&RD Block

Contact: Smt. Badashisha Dkhar, Mobile No.: 6000319983

 

5. Shiborlang SHG

Ki mar: Ki jam, ki ashar.

Address: Latyrke village, Saipung C&RD Block

Contact: Smt. Destiful Huwa, Mobile: 8730900602

 

handicraft-promo

Ki tiar ba shu thain da kti kum ki shang, ki jingbuh syntiew, ki mula/mura, ter ter.

Khmih ia ka Katalog

 

1. Moopyniein SHG

Items: Ki shang, ki khoh, ki syntiew ba la pyntyrkhong, ki jingdeng, ter ter.

Address: Iahluti, Sohkymphor village, Wapung C&RD Block

Contact: Smt. Previan Lapasam, Mobile No.: 9362232234

 

2. Seinlang SHG

Ki tiar: Ki shang, ki khoh, ki syntiew ba la pyntyrkhong, ki jingdeng shkor bad ryndang, ter ter.

Address: Iahluti, Sohkymphor village, Wapung C&RD Block

Contact: Smt. Newtiful Lapasam, Mobile No.: 7005907724

 

3. Treilang I Deibor SHG

Ki tiar: Mula (mura), ki syntiew buhkai ba la pyntyrkhong.

Address: Iahluti, Sohkymphor village, Wapung C&RD Block

Contact: Trelang Lapasam, Mobile No.: 8974216112

 

4. Sympli SHG

Ki tiar: Ki pla rah ba shu thain da u plastik.

Address: Tluh village, Saipung C&RD Block

Contact: Smt. Badashisha Dkhar, Mobile No.: 6000319983

 

handicraft-promo

Ki jain ba shu thir kum ki shol, ki mophlor, ki pla, ter ter.

Khmih ia ka Katalog

 

1. Siamthar SHG

Address: Kulpui village, Saipung C&RD Block
Contact: Smt. Liani Nampui, Mobile No.: 6009664599

knitted-products-banner

Ki jain saiwul ba shu thain da kti kum ki swetar, ki tupia, ki pla, ter ter.

Khmih ia ka Katalog

 

1. Shi Iung SHG

Address: Wapung Skur village, Wapung C&RD Block

Contact: Smt. Sdangmon Siangshai, Mobile: 8974066548